Lg Plus Arıtma Logo
MENÜ
Endüstriyel Su Arıtma Lg Plus

İşyerlerinde endüstriyel su arıtma sistemleri, hem çevre dostu hem de ekonomik avantajlar sağlayarak işletmelerin sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Mevcut şebeke sularının kalitesi doğrultusunda birçok firma Sanayi tipi dediğimiz Endüstriyel Su Arıtma Sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bazı firmalarda şebeke suyu bulunmamakta olup yeraltından çeşitli yöntemlerle elde edilen sular kullanılmakta ve bu suların temizliği daha fazla önem arz etmektedir. Lg Plus Endüstriyel Su Arıtma olarak su kalitesi fark etmeksizin bütün firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli sağlıklı temiz suya kavuşmalarını sağlamaktayız.

Su Kalitesi ve Üretim Verimliliği

Temiz su, üretim süreçlerinde kalite standartlarını yükseltir. İşyerlerinde kullanılan endüstriyel su arıtma sistemleri, suyun kalitesini artırarak üretim verimliliğini optimize eder.

Çevresel Duyarlılık ve İşyeri İmajı

Çevre dostu bir işletme olma çabaları, işyerlerinin müşteri güvenini artırır. Endüstriyel su arıtma sistemleri, atık su miktarını azaltarak çevresel etkiyi minimize eder, bu da işyerlerinin sürdürülebilirlik imajını güçlendirir.

Yasal Uyumluluk ve Risk Azaltma

Su arıtma sistemleri, işyerlerini çeşitli çevresel düzenlemelere uygun hale getirir. Bu da işletmelerin yasal sorumluluklarına uyumlu olmalarını sağlar, cezai riskleri azaltır. Özellikle birebir insan tüketimi olan sektörlerde Lg Plus Endüstriyel Su Arıtma sistemleri sektörde tecrübesi ile fark yaratmaktadır.

İşyerlerinde endüstriyel su arıtma sistemlerinin kullanımı, hem çevresel sorumluluklarını yerine getirmek hem de ekonomik avantajlar elde etmek isteyen işletmeler için kritik bir unsurdur. Bu sistemler, işyerlerinin sürdürülebilirlik çabalarını destekleyerek uzun vadeli başarıya katkı sağlar. Çoğu firmada ekonomik anlamda çok kısa vadelerde kendisini amorti eden sağlıklı suya erişme yöntemidir.

Endüstriyel su arıtma sistemleri, birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. İşte bu sistemlerin yaygın olarak uygulandığı alanlardan bazıları:

Enerji Üretimi

Elektrik santralleri, termal ve nükleer santrallerde kullanılarak soğutma suyu kalitesini artırır ve tesislerin verimliliğini optimize eder.

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Gıda işleme tesisleri, içecek üretim tesisleri ve süt işleme tesisleri gibi yerlerde, üretim süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini artırmak için endüstriyel su arıtma sistemleri kullanılır. Gıda alanında faaliyet gösteren firmaların tamamında sağlıklı su kullanımı en önemli konuların başında gelmektedir. Bu noktada Lg Plus Endüstriyel Su Arıtma olarak özellikle ozmos sistemleri ve yumuşatma cihazları ile sanayi tipi arıtma sistemleri kullanmakta ve üretim yapan firmalarımıza ihtiyaç halinde kurduğumuz uv filtreler ile de başarımızı birçok noktada garanti altına alıyoruz.

Kimya Sanayisi

Kimyasal üretim tesisleri, çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılan suyun temizlenmesi ve arıtılması için endüstriyel su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyar. Özellikle saf su ihtiyacı olan firmalara Lg Plus Endüstriyel Su Arıtma çözümleri olarak işbirliği içerisinde bulunmaktayız.

İlaç Endüstrisi

İlaç üretim tesisleri, hassas ve yüksek standartlara sahip su gereksinimleri nedeniyle endüstriyel su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyar.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil üretim tesislerinde, boyama ve işleme süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini yükseltmek amacıyla endüstriyel su arıtma sistemleri kullanılır. Zaman zaman saf su ihtiyacı olan işletmeler bulunmakta olup bu konuda da Lg Plus olarak gerekli sürecin yürütülmesinde görevler üstlenmekteyiz. Tekstil Endüstrisi aynı zamanda personel yoğunluğu da olan bir sektör olduğu için yemek yapımında ve su tüketiminde gereken sağlıklı suya ulaşılması konusunda da Lg Plus Endüstriyel su arıtma olarak birçok firmaya hizmet veriyoruz.

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi

Kağıt ve selüloz üretim tesislerinde, üretim süreçlerinde kullanılan suyun kalitesini artırmak ve atık su miktarını azaltmak için endüstriyel su arıtma sistemleri uygulanır.

Otelcilik Konaklama ve Restoranlar

Otel ve restoranlar da özellikle şebeke suyunun kalitesinin arttırılarak içilebilir seviyeye gelmesi ile personel kullanımının yanı sıra yeme içme amaçlı kullanımda da Lg Plus olarak önemli görevler üstlenmekteyiz . Özellikle Türkiye nin otelcilik alanında Kuşadası , Bodrum , Çeşme gibi lokomotif bölgelerinde deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilen yüksek performans gerektiren projeleri başarı ile sonuçlandırmış durumdayız. Bu sayede hem konaklama yapan misafirlerin süreç boyuca kullandıkları su ile yaşam kalitelerini arttırmış hem de yeme içme kısmında sağlıklı temiz su kullanma şansı vererek hizmet kalitesini de arttırmaktayız.

Bu alanlarda endüstriyel su arıtma sistemleri, üretim süreçlerinde su kalitesini yükseltmek, çevresel etkiyi azaltmak ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için önemli bir rol oynar. Lg Plus ailesi olarak bu konuda yaptığımız çalışmalarla Türkiye Sanayisi nin önde gelen birçok firmasına verdiğimiz destek ve sorunlarını çözmek konusunda aldığımız sorumluluktan gurur duyuyoruz.

0%